"อ่างฤาไนย"

posted on 17 Dec 2007 19:15 by dinsubsalata

 

...ไปอยู่ป่ามา

ชีวิตต้องเลือก ...เดินเดี่ยว ...
หรือมีเพื่อนเดิน ....ตลอดชีวิต...

...ฉันรู้สึกว่าฉันรู้สึกว่าฉันรู้สึกว่าฉันรู้สึกว่า

ฉันรู้สึกว่าฉันรู้สึกว่าฉันรู้สึก..* ลึก...แต่ไม่อุ่น

บ้านนอกมีเพ็ญเดือนอ้าย

มีไก่ป่า กระต่ายป่า ชะนี ช้าง มีหมอล็อต

โรงเรียนใกล้ต้นไม้ + มีเด็กเด็ก ตัวดำ ตาดำ

เด็กเอ๋ย เด็กบ้านไกล ไกล มากมาก

edit @ 8 Feb 2008 19:14:33 by DiNsubsalata

edit @ 5 Jul 2008 16:07:21 by DiNsubsalata

Comment

Comment:

Tweet

ชอบเดินคนเดียวในบางทีครับbig smile

#1 By N.P on 2008-08-25 10:58